Snow Forecast Japan Honshu Central

LOTTE ARAI RESORT – HAKUBA (HAPPO) – NAEBA – NOZAWA – MYOKO SUGINOHARA – MADARAO TANGRAM – SHIGA KOGEN – TENJINDEIRA – GALA YUZAWA